Thông tin tuyên truyền

Phường Thượng Thanh họp triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư năm 2020
Ngày đăng 25/11/2020 | 16:32  | Lượt xem: 594

Ngày 24/11/2020, đồng chí Bùi Quang Cự phó chủ tịch UBND phường Thượng Thanh đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ, có ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được năm 2020.

Ngày 24/11/2020, đồng chí Bùi Quang Cự phó chủ tịch UBND phường Thượng Thanh đã chủ trì hội nghị  triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ, có ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được năm 2020.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các bộ phận chuyên môn báo cáo về kế hoạch tổ chức diễn tập, nội dung phương án chữa cháy, các đại biểu dự họp đã đóng góp ý kiến về thời gian tổ chức tổng duyệt, diễn tập, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập cũng như bảo vệ an ninh trật tự cho cuộc diễn tập, xây dựng kịch bản vận hành cơ chế và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ khác.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Cự phó chủ tịch đề nghị bộ phận tham mưu khẩn trương hoàn thiện phương án, kịch bản... báo cáo lãnh đạo UBND phường quyết định thời gian tổ chức diễn tập; khi diễn tập phải ưu tiên sử dụng các hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị tại trụ sở; tổ chức các hình thức tuyên truyền để người dân thấy được mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập. Đồng thời, đồng chí đề nghị đơn vị nghiệp vụ của đội Cảnh sát PCCC và CNCH công an quận Long Biên  xây dựng lịch trình cụ thể phối hợp với UBND phường để buổi diễn tập được thực hiện đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả./.