Thông tin tuyên truyền

Phường Thượng Thanh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016)
Ngày đăng 25/07/2016 | 10:46  | Lượt xem: 174

Thực hiện kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016). UBND phường Thượng Thanh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016) với các nội dung như sau:

1. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UB TVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước «Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

- Triển khai thực hiện điều tra thông tin về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ theo quyết định số 510/QĐ-LĐTBXH;

- Rà soát thực hiện tốt công tác điều dưỡng người có công với cách mạng theo quy định, đảm bảo không bỏ sót đối tượng;

- Hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người có công theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 14/10/2013; Cấp thẻ BHYT theo quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Nghị định số 150/2001/NĐ-CP; Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

2. Thực hiện các chính sách an sinh đặc thù của phường:

- Tiếp tục rà soát xét duyệt đối tượng Người có công đề nghị hưởng chính sách An sinh xã hội đặc thù của Quận như:  Trợ cấp đột xuất đối với người có công với cách mạng hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tặng sách vở đồ dùng học tập cho con thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ có nhiều thành tích trong học tập có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới;

 - Thực hiện tốt việc điều tra khảo sát nhu cầu học nghề và tìm việc làm trên địa bàn phường, đặc biệt là con các đồng chí thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm CĐHH đề xuất UBND quận hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Phối hợp với UBMTTQ phát động cuộc vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tới đông đảo từng lớp nhân dân, vận động mọi người tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ; Phấn đấu vận động 100 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng 01 nhà tình nghĩa.

- Tu bổ, sửa chữa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của phường.

- Dọn vệ sinh tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

- Tổ chức gặp mặt thăm hỏi tặng quà, tặng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức dâng hương Đài tưởng niệm, viếng nghĩa trang Liệt sỹ Yên Viên.

- Phối hợp với trung tâm y tế Quận tổ chức khám sức khỏe cho Người có công, thân nhân Người có công.

3. Mức quà tặng của các cấp:

 3.1. Quà tặng của Trung ương

 - Mức 400.000 đồng/người gửi tới:

+ Bà mẹ Việt nam anh hùng; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất 2 liệt sỹ và hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ nuôi dưỡng;

+ Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

 - Mức quà 200.000 đồng/người gứi tới các đối tượng :

+ Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng kể cả thương binh đang hưởng chế độ MSLĐ;

+ Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).

+ Đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ (anh, em, người được họ tộc ủy quyền thờ cúng liệt sỹ).

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

3.2. Quà tặng của UBND Thành phố Hà Nộ

- Mức 500.000 đồng/người gửi tới

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Thương binh; Thương binh loại B; Người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên;

+ Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi liệt sỹ);

+ Đại diện gia tộc thờ cúng từ 02 liệt sỹ trở lên (Gia đình Liệt sỹ không còn thân nhân như bố, mẹ, vợ, con, người có công nuôi liệt sĩ

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.     

 - Mức 300.000 đồng/người gửi tới:

+ Đại diện gia tộc thờ cúng Liệt sỹ (01liệt sỹ).

3.3. Quà tặng của UBND quận Long Biên

- Mức 1.000.000đ/người gửi tới:

+ Bà mẹ Việt Nam anh hung còn sống đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

+ Thương Binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

+ 11 đồng chí thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống hiện mắc bệnh hiểm nghèo đang hưởng trợ cấp hàng tháng của phường;

 3.4. Quà tặng của UBND Phường

 - Mức 150.000đ/người gửi tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi); Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ trên địa bàn phường.

 - UBND phường huy động từ các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, các ngành đoàn thể tặng quà các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường: Học viện hậu cần tặng 05 suất, Nhà máy Z133 03 suất, Viện thuốc phóng nổ  02 suất, Quỹ tín dụng nhân dân phường 04 suất (mỗi suất 500.000đ); Công an phường tặng 10 suất, Hội CCB phường 02 suất, Hội CTĐ 02 suất (mỗi suất 300.000đ); Trạm y tế 01 suất, Hội Phụ nữ 02 suất, Hội nông dân 02 suất, Đoàn thanh niên 05 suất, hội CTNXP 01 suất, chi hội Phụ nữ cơ quan 01 suất, Công đoàn phường 02 suất (mỗi suất 300.00đ).