Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Ngày đăng 08/10/2020 | 11:30  | Lượt xem: 81

UBND phường Thượng Thanh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

2. Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

3. Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

4. Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ:  http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

- Đơn vị tiếp nhận phản ánh kiến nghị: Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội.

+ Địa chỉ: 12 phố Lê Lai, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Số điện thoại đường dây nóng: 0243.934.6034

+ Địa chỉ hòm thư điện tử: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

- Gửi đến: Văn phòng HĐND&UBND Quận Long Biên.

+ Địa chỉ: Số 1, Vạn Hạnh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

+ Số điện thoại Bộ phận “Một cửa”:  04.36521699

+ Số điện thoại đường dây nóng: 04.36521699                    

+ Trưởng bộ phận một cửa: Ông Lê Xuân Mạnh - Điện thoại:

+ Cổng thông tin điện tử UBND quận: http://www.longbien.gov.vn.

+ Hòm thư điện tử UBND quận: motcua_longbien@hanoi.gov.vn

- Gửi đến: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, UBND phường Thượng Thanh

+ Địa chỉ: Số 2, Đường Lý Sơn, Tổ 11, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

+ Số điện thoại Bộ phận “Một cửa”: 024.38779374

+ Số điện thoại đường dây nóng: 024.38779374                    

+ Trưởng bộ phận một cửa: Bà Trần Thị Thanh Hồng-Điện thoại: 0982739766

+ Hòm thư điện tử UBND phường: ptt_longbien@hanoi.gov.vn

+ Trang/Cổng thông tin điện tử UBND phường: http://thuongthanh.longbien.hanoi.gov.vn

Lưu ý:  

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.