Thông tin tuyên truyền

Thông báo niêm yết công khai kế hoạch liên tịch vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019 phường Thượng Thanh
Ngày đăng 26/03/2019 | 10:04  | Lượt xem: 267

Chi tiết xem tại đây: