Thông tin tuyên truyền

Ngày 01/01/2016 ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với 3 kênh truyền hình trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/12/2015 | 14:34  | Lượt xem: 140

Nội dung chi tiết xem tại đây