Thông tin tuyên truyền

Phường Thượng Thanh tiếp tục kiểm tra, giám sát đảm bảo An toàn thực phẩm
Ngày đăng 22/02/2019 | 14:20  | Lượt xem: 254

Thực hiện kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm dịp lễ hội xuân 2019 trên địa bàn phường, Sáng các ngày 20, 21/02/2019, đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm phường Thượng Thanh tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh Dịch vụ ăn uống - thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan thực phẩm trên địa bàn.

Với mục đích đảm bảo An toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn trong những ngày đầu năm và dịp lễ hội xuân 2019; Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm phường gồm: đại diện lãnh đạo UBND phường, Trạm y tế, Công an phường, Thú y phường đã tập trung đi sâu kiểm tra, giám sát  việc chấp hành các quy định về An toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh Dịch vụ ăn uống – thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan thực phẩm trên địa bàn.

Giám sát, kiểm tra hồ sơ pháp lý về ATTP tại một cơ sở DVAU

Qua kiểm tra, giám sát thực tế, các cơ sở đa phần có ý thức chấp hành đúng các quy định về đảm bảo An toàn thực phẩm; thực phẩm, nguyên liệu sản xuất, chế biến, kinh doanh có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được tập huấn có xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và có khám sức khỏe định kỳ theo quy định.. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, giám sát một số cơ sở vẫn còn những tồn tại như: chưa thực hiện đúng việc công khai nguồn gốc thực phẩm theo quy định (công khai không đúng, thiếu thông tin đơn vị cung cấp thực phẩm), chưa thực hành đúng việc đảm bảo An toàn thực phẩm trong chế biến thực phẩm (còn hiện tượng để thực phẩm sống cùng với thực phẩm chin, chưa có dụng cụ chia cắt thực phẩm sống chín riêng), cơ sở vật chất chưa đảm bảo vệ sinh theo quy định.. đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ, yêu cầu khắc phục ngay lỗi tồn tại.

Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm An toàn thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm sảy ra trên địa bàn, đặc biệt trong dịp đầu năm trên địa bàn diễn ra nhiều lễ hội truyền thống, đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm phường tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sat tại các cơ sở kinh doanh Dịch vụ ăn uống - thức ăn đường phố tại các khu vực diễn ra các lễ hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp trên địa bàn.

Để ngộ độc thực phẩm không xảy ra trên địa bàn, đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp đầu năm trong các lễ hội; UBND phường yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo An toàn thực phẩm, không kinh doanh buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng. Khuyến cáo người dân nên sử dụng, tiêu dùng thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống – thức ăn đường phố hợp vệ sinh; chọn lựa sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc đã được cơ quan chức năng kiểm soát, thực phẩm bao gói sẵn có nhãn mác thông tin sản phẩm đầy đủ, còn hạn sử dụng; nêu cao tinh thần tố giác các cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định về đảm bảo An toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.