Thông tin tuyên truyền

UBND Thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC lĩnh vực LĐTBXH
Ngày đăng 08/01/2019 | 15:08  | Lượt xem: 262

Tại Quyết định số 6395.QĐ-UBND ngày 23/11/218 của UBND Thành phố Hà Nội đã công bố danh mục 198 thủ tục lĩnh vực LĐTBXH; đồng thời bãi bỏ 190 thủ tục lĩnh vực LĐTBXH trước đó.

Chi tiết vui lòng xem tại đây