Thông tin tuyên truyền

Một số giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình 02-CTr/QU về " Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015-2020"
Ngày đăng 26/11/2015 | 14:15  | Lượt xem: 140

Nội dung chi tiết xem tại đây