Thông tin tuyên truyền

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội XV đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về an ninh quốc - phòng và hoạt động đối ngoại
Ngày đăng 13/10/2015 | 14:09  | Lượt xem: 146

Nội dung chi tiết xem tại đây