Thông tin tuyên truyền

Thông báo bổ sung thông tin thuê bao theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP
Ngày đăng 07/06/2018 | 11:12  | Lượt xem: 616

Để bổ sung thông tin thuê bao theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP, UBND phường Thượng Thanh đã phối hợp với Viettel quận Long Biên tổ chức 04 điểm đăng ký tại các Nhà văn hóa tổ dân phố số 5, 8+9+15, 17, 24 vào các ngày 09,10,11,12/6/2018.

Thực hiện Công văn số 91/VHTT ngày 30/5/2018 của Phòng VH&TT quận Long Biên v/v phối hợp với Viettel Hà Nội thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nhân dân trên địa bàn phường tới thay đổi/bổ sung thông tin theo Nghị định 49 của Chính phủ và Bộ thông tin truyền thông, UBND phường Thượng Thanh phối hợp với Viettel quận Long Biên tổ chức 04 điểm đăng ký tại các Nhà văn hóa tổ dân phố số 5, 8+9+15, 17, 24 vào các ngày 9, 10, 11, 12/6/2018 như thông báo của Viettel (có thông báo kèm theo).
Thông tin chi tiết xem tại đây.