Thông tin tuyên truyền

Thông báo tổ chức cuộc thi "Giọng hát hay quận Long Biên lần thứ 5"
Ngày đăng 04/05/2018 | 11:21  | Lượt xem: 840

Thông báo tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay quận Long Biên lần thứ 5” chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 – 06/11/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 13/2/2018 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 14 năm thành lập quận Long Biên (06/11/2003 – 06/11/2018);

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/04/2018 của UBND quận Long Biên v/v tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay quận Long Biên lần thứ 5” chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 – 06/11/2018);

Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh thông báo cụ thể về việc tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay quận Long Biên lần thứ 5” chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 – 06/11/2018).

Thông tin chi tiết xem tại đây.