Thông tin tuyên truyền

Thông báo sáng tác và ra mắt tập thơ kỷ niệm 15 năm thành lập Quận
Ngày đăng 04/05/2018 | 11:12  | Lượt xem: 521

Thông báo phát động sáng tác thơ và ra mắt tập thơ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 – 06/11/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 13/2/2018 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 14 năm thành lập quận Long Biên (06/11/2003 – 06/11/2018);

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 11/04/2018 của UBND quận Long Biên v/v phát động sáng tác thơ và ra mắt tập thơ về chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 – 06/11/2018);

Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh thông báo cụ thể v/v phát động sáng tác thơ và ra mắt tập thơ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 – 06/11/2018). Chi tiết xem tại đây.