Thông tin tuyên truyền

Kết quả thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” tại cơ quan phường Thượng Thanh quý I/2018
Ngày đăng 20/03/2018 | 17:20  | Lượt xem: 1862

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ảnh hưởng lớn đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền phường. Trong những năm qua, Đảng ủy - UBND phường Thượng Thanh đã có nhiều giải pháp thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Thực hiện Thông báo số 1109-TB/TU ngày 22/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 125-KH/QU ngày 31/01/2018 của Quận ủy Long Biên triển khai thực hiện chủ đề năm công tác 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” quận Long Biên. Với mục đích gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường để triển khai thực hiện.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Đảng ủy quán triệt 02 kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của Quận và Thành phố

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, việc triển khai thực hiện trong quý I/2018 đã đạt được những kết quả căn bản:

Rà soát, chỉnh sửa nội quy, quy chế cơ quan, phân công nhiệm vụ thành viên UBND, cán bộ công chức. Kịp thời kiện toàn các Ban chỉ đạo, chỉnh sửa quy chế hoạt động. Từng bộ phận chuyên môn thực hiện phân công nhiệm vụ trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, không trồng chéo nhiệm vụ.

Đổi mới trong phương thức điều hành chỉ đạo, các chương trình công tác năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng của Đảng ủy – UBND phường đều được cụ thể hóa thành các biểu tiến độ công việc, phân rõ trách nhiệm cán bộ thực hiện, cán bộ phối hợp, lãnh đạo phụ trách, có kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc. Các nhiệm vụ trọng tâm và báo cáo kết quả hàng tháng đều được thông báo công khai trên Cổng TTĐT phường để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát. Thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, các quy trình, quy định...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo; tổ chức lồng ghép các cuộc họp, hội nghị có cùng thành phần; sử dụng tài liệu điện tử, máy chiếu tại các cuộc họp, hội nghị, tỷ lệ cuộc họp sử dụng slide đạt trên 70%, giảm thiểu lượng lớn tài liệu giấy.

Duy trì thực hiện các phần mềm dùng chung do Quận triển khai như phần mềm quản lý văn bản đi đến và điều hành tác nghiệp, phần mềm quản lý hồ sơ một cửa, phần mềm quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cùng một số phần mềm chuyên ngành khác. Cổng TTĐT phường hoạt động hiệu quả, là một kênh trao đổi thông tin giữa Chính quyền và nhân dân. Tin bài được cập nhật thường xuyên, liên tục, phản ánh toàn diện các hoạt động của phường. Qua kiểm tra đánh giá kết quả quý I, 100% văn bản đi đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm, 2976 hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, 100% đơn thư được cập nhật vào phần mềm và giải quyết đúng hạn. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường trao đổi văn bản, tài liệu điện tử thông qua hệ thống thư điện tử công vụ của Thành phố.

Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cũng được chú trọng. UBND phường đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ 9001:2008 sang 9001:2015. 100% TTHC thuộc thẩm quyền cấp phường được xây dựng quy trình giải quyết rõ từng bước thực hiện, cán bộ chịu trách nhiệm và thời gian quy định. Ngoài 04 quy trình dùng chung cấp quận năm 2017, trong 03 tháng đầu năm 2018, UBND phường cũng xây dựng và ban hành thêm 05 quy trình công việc nội bộ phục vụ công tác điều hành chỉ đạo, giải quyết công việc như: quy trình  thu thập tài liệu lưu trữ, quy trình xét thi đua khen thưởng, quy trình khắc phục sự cố trang thiết bị CNTT, quy trình trả kết quả tại nhà thủ tục xác nhận học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đề nghị miễn giảm học phí, quy trình trả kết quả tại nhà thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ khuyến khích hỏa táng đối với người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Nhờ đó, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã được nâng cao một cách rõ rệt, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Hoạt động tiếp nhận và giải quyết TTHC của công dân tại bộ phận một cửa phường

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) được duy trì thực hiện nghiêm túc. UBND phường đã hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến Bộ phận Một cửa. 164 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, tại nhà văn hóa các tổ dân phố và trên cổng TTĐT phường. Người dân có thể khai thác thông tin, nắm bắt được trình tự giải quyết, thành phần hồ sơ phải nộp cũng như tải các biểu mẫu liên quan để kê khai trước khi đến bộ phận Một cửa phường nộp hồ sơ. Các hồ sơ TTHC được cập nhật, quản lý và theo dõi trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa để công khai, minh bạch, người dân có thể tra cứu kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ của mình. Việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính cũng được UBND phường quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong 03 tháng đầu năm 2018, UBND phường Thượng Thanh đã tiếp nhận 2976 hồ sơ hành chính, đã giải quyết đúng hạn 2928 hồ sơ, 47 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ chậm muộn. Đối với dịch vụ công trực tuyến, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 250 hồ sơ, trong đó khai tử là 35 hồ sơ, khai sinh là 85 hồ sơ, kết hôn là 40 hồ sơ, xác nhận tình trạng hôn nhân là 75 hồ sơ, cấp trích lục hộ tịch là 109 hồ sơ, 100% hồ sơ trực tuyến mức 3 trở lên.

Công dân khi đến giao dịch tại bộ phận Một cửa được hướng dẫn tận tình, chu đáo, được cung cấp các thông tin, biểu mẫu cần thiết liên quan đến hồ sơ. Việc tiếp nhận những ý kiến phản ánh, đánh giá của công dân liên quan đến TTHC, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức một cửa cũng được chú trọng. UBND phường tiếp nhận ý kiến của công dân qua nhiều kênh thông tin: qua hòm thư góp ý, sổ góp ý, qua phiếu xin ý kiến đánh giá tại bộ phận một cửa đối với từng hồ sơ... 100% các ý kiến phản hồi của công dân đều đánh giá hài lòng về thái độ phục vụ và kết quả giải quyết TTHC.

Chính nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nên trong đợt kiểm tra công vụ quý I/2018, đoàn kiểm tra công vụ quận đánh giá cao kết quả của phường trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy – UBND phường Thượng Thanh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của cơ quan phường; đồng thời chỉ đạo và theo dõi sát sao các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trong việc thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng phường Thượng Thanh ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và Chính quyền phường.