Thông tin tuyên truyền

Bài tuyên truyền bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2017
Ngày đăng 06/07/2017 | 14:38  | Lượt xem: 10290

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe (CSSK), góp phần đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) cho mọi người dân. Để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, UBND phường Thượng Thanh tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Phải tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương.

  • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký tạm trú nhưng thực tế sinh sống ổn định tại địa bàn phường thì cần có đơn xác nhận tạm trú của công an phường hoặc tổ trưởng dân phố nơi mình sinh sống.

2. Thủ tục và phương thức đóng

Khi đăng ký tham gia thẻ BHYT hộ gia đình cần:

+ Đối với người mua mới cần xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (bản phô tô hoặc bản chính), thẻ BHYT hoặc ghi sẵn số thẻ BHYT của những người đã có thẻ thuộc đối tượng khác có tên trong sổ hộ khẩu.

+ Đối với người đã có thẻ BHYT để nối tiếp thẻ cần xuất trình thêm thẻ BHYT cũ.

Người tham gia có thể đăng ký tham gia thẻ BHYT hộ gia đình: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm

3. Hạn sử dụng của thẻ

Đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc gián đoạn từ 03 tháng trở lên có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.

 Đối với người đã tham gia BHYT tự nguyện: nộp tiền trước ngày hết hạn trước ít nhất là 10 ngày để  nối tiếp ngày sử dụng của thẻ cũ. Nếu nộp tiền sau khi thẻ cũ hết hạn: muộn dưới 3 tháng trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nộp tiền (Không được quyền nối thẻ cũ)

4. Mức đóng

Bắt đầu từ 01/07/2017, người thứ nhất đóng 702.000đồng, từ người thứ 2, thứ 3, thứ 4 mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% của người thứ nhất nếu trong cùng một sổ hộ khẩu và mua cùng một thời điểm.

 

Mức đóng và giảm trừ tương ứng với hạn sử dụng thẻ

Người thứ nhất đóng 100%

Người thứ hai đóng 70%

Người thứ 3 đóng 60%

Người thứ tư đóng 50%

Từ người thứ 5 trở đi đóng 40%

Thẻ 12 tháng

702,000

491,400

421,200

351,000

280,800

Thẻ 9 tháng

526,500

368,550

315,900

263,250

210,600

Thẻ 6 tháng

351,000

245,700

210,600

175,500

140,400

Thẻ 3 tháng

175,500

122,850

105,300

87,750

70,200

5. Quyền lợi khi khám chữa bệnh

- Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu :

+ Đối với các trường hợp mua nối tiếp thẻ: hiện tại nếu thẻ cũ đã đăng ký KCB ở các bệnh viện tuyến trên thì được giữ nguyên nơi ĐK KCB như thẻ cũ

+ Đối với trường hợp mua mới: tại thời điểm này trên địa bàn quận có nơi ĐK KCB ban đầu gồm Trung tâm y tế quận Long Biên, Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải, Trung tâm y tế Hàng không, Phòng khám đa khoa Sài Đồng, Phòng khám đa khoa Bồ Đề và trạm y tế phường.

- Mức hưởng:

a. Khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật thanh toán theo mức:

+ 100% chi phí khi đi KCB tại tuyến xã, phường

+ 100% chi phí KCB khi tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu(hiện nay là 195.000đồng) ở mọi tuyến điều trị

+ 100% chi phí KCB đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở(7.800.000đồng) tính từ thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến

+ 80% chi phí khám chữa bệnh thông thường

b. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc không đúng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật có trình thẻ BHYT được thanh toán theo mức:

- Đối với khám ngoại trú:

+ 100% chi phí đối với bệnh viện tuyến quận huyện theo mức hưởng

+ Không được thanh toán khi Khám ngoại trú tại BV tuyến Tỉnh và BV tuyến Trung ương

- Đối với khám chữa bệnh nội trú được hưởng như sau:

+ 100% chi phí đối với bệnh viện tuyến quận,huyện theo mức hưởng

+ 60% chi phí nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh theo mức hưởng

+ 40% chi phí nội trú đối với bệnh viện tuyến trug ương theo mức hưởng

Trường hợp cấp cứu được hưởng quyền lợi tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ theo quy định trước khi ra viện

Khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT nhưng tối đa cho 01 đợt điều trị không vượt quá  mức:

+ Ngoại trú tuyến huyện: không quá 60.000đồng

+ Nội trú: tuyến huyện không vượt quá 3.600.000 đồng

+ Nội trú tuyến tỉnh và tương đương không vượt quá 1.200.000 đồng

+ Nội trú tuyến Trung ương không vượt quá 3.600.000 đồng

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện đều được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cá nhân, mỗi công dân hãy cố gắng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho mình và người thân trong gia đình (nếu chưa có) để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình và những người thân trong gia đình.

Công dân có đăng ký tham gia BHYT tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện tại phòng chính sách UBND phường Thượng Thanh trong giờ hành chính (từ 8h00 – 17h00) từ  thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ những ngày bộ phận chính sách chi trả lương ngày 09, 10 hàng tháng và khi đột xuất có cuộc họp.

Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng dân phố vận động nhân dân tham gia BHYT Tự nguyện để đảm bảo quyền lợi của mình.