Thông tin tuyên truyền

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10/2016
Ngày đăng 26/09/2016 | 15:52  | Lượt xem: 2204

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng một số nội dung trong công tác tuyên truyền tháng 10/2016 như sau:

1. Tiếp tục thông tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện lớn của Thủ đô, các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế nổi bật; tập trung tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 13 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2015);

2. Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", "Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" quận Long Biên năm 2016;

3. Tuyên truyền Thông tri 09-TT/QU ngày 25/7/2016 "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận"; Thông tri 10-TT/QU ngày 08/9/2016 "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác PCCC trên địa bàn quận"; Thông tri 11-TT/QU ngày 08/9/2016 "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020"; Kế hoạch 52-KH/BCN ngày 16/9/2016 của BCN Chương trình 03 về "Tổ chức triển khai đợt cao điểm làm sạch môi trường trong các cơ quan, đơn vị, trường học và khu vực công cộng trên địa bàn quận năm 2016 góp phần xây dựng nếp sống VMĐT theo Chương trình 03-CTr/QU của BCH Đảng bộ quận Long Biên nhiệm kỳ 2015-2020";

4. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH của quận 9 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2016;

5. Tăng cường chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, DLXH trong các tầng lớp nhân dân, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các vụ việc nổi cộm, bức xúc xảy ra trên địa bàn quận;

6. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10); Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10); Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai (04/10); Ngày truyền thống về công tác xây dựng Đảng về tổ chức (14/10); ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10); Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10); ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)…