Thông tin tuyên truyền

Thông tin lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh theo mô hình Chính quyền đô thị
Ngày đăng 02/07/2021 | 10:57  | Lượt xem: 63

Kể từ ngày 1/7/2021, Thành phố Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại các phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Theo đó, UBND phường Thượng Thanh làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công chức làm việc tại UBND phường sẽ thuộc biên chế công chức do UBND quận Long Biên quản lý.

Tại Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Lực giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 01/7/2021.

Tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Thanh Hồng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 01/7/2021.

Tại Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã bổ nhiệm đồng chí Bùi Quang Cự giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 01/7/2021.

Thông tin chi tiết của từng đồng chí cụ thể như sau: