Thông tin tuyên truyền

Tổ Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phường Thượng Thanh tổ chức họp giao ban định kỳ.
Ngày đăng 19/04/2021 | 17:53  | Lượt xem: 129

Sáng ngày 19/4/2021, tại phòng họp 01 UBND phường, Tổ Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phường Thượng Thanh đã họp giao ban, kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trên địa bàn phường.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – PCT UBND, Tổ trưởng Tổ Thông tin – Tuyên truyền, cùng các đồng chí là thành viên của Tổ Thông tin – Tuyên truyền.

Tại hội nghị, từng đồng chí thành viên đã báo cáo kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, báo cáo, đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng - PCT UBND, Tổ trưởng Tổ Thông tin - Tuyên truyền chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đông chí Trần Thị Thanh Hồng – PCT UBND, Tổ trưởng Tổ Thông tin – Tuyên truyền đề nghị các đồng chí thành viên tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Triển khai trang trí, tuyên truyền trực quan tại các khu vực bỏ phiếu và nơi công cộng theo đúng hướng dẫn.

2. Hướng dẫn và kiểm tra các trường học, tổ dân phố, ban quản lý các nhà chung cư trên địa bàn thực hiện trang trí, tuyên truyền trực quan.

3. Đoàn thanh niên phường tổ chức ra quân bóc xóa quảng cáo rao rặt trái phép trên địa bàn phường.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố đăng ký 01 hoạt động VHVN-TDTT chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định.

6. Duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ vào sáng thứ Hai hàng tuần để kiểm điểm tiến độ thực hiện, triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch.