Thông tin tuyên truyền

Ban chỉ đạo phường Thượng Thanh giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 30/03/2021 | 15:20  | Lượt xem: 79

Ngày 30/3/2021, tại phòng họp 1 UBND, Ban chỉ đạo bầu cử phường Thượng Thanh họp giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng BCĐ bầu cử chủ trì hội nghị

Tại hội nghị đã thảo luận và trao đổi một số ý kiến về việc lập danh sách cử tri nhất là đối với các trường hợp cử tri đang sinh sống tại các khu chung cư, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn phường, công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, nhiệm vụ của từng thành viên Ban chỉ đạo bầu cử; 04 tiểu ban phục vụ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Việc lập danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu của phường Thượng Thanh đến nay cơ bản hoàn thành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng BCĐ bầu cử nhấn mạnh: Nội dung công việc chuẩn bị bầu cử theo tiến độ đặt ra rất lớn, yêu cầu cao, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Phường Thượng Thanh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình ảnh hội nghị :