Thông tin tuyên truyền

Hoạt động của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam - Một số kết quả chính
Ngày đăng 05/08/2016 | 10:17  | Lượt xem: 147

Hơn 12 năm, kể từ ngày thành lập, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội; sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân các địa phương; với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Hội đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả khá quan trọng.

- Hoạt động tuyên truyền: Hơn 12 năm, tổ chức hội các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên giáo, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiến hành công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam, về thảm họa da cam ở Việt Nam, về cuộc đấu tranh đòi công lý.. ..Hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, phù hợp vời điều kiện thực tế của mỗi nơi...

Về xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội:

Đến hết tháng 12/2015 tổ chức hội đã được thành lập ở 61 tỉnh, thành phố, 593 huyện, quận, 6.341 xã, phường, thị trấn. Tổng số hội viên hơn 360.000 người. 34 tỉnh đã thành lập tổ chức hội ở 100% số huyện, quận, thị trấn.

Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã được thành lập ở Trung ương và 37 tỉnh, thành hội, 96 huyện, quận và 416 xã, phường.

Về công tác tham mưu, đề xuất, tư vấn, phản biện: Hội đã chủ động phối hợp với các ban, bộ ngành của Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương về giải quyết hậu quả chất độc hóa học...

Về vận động nguồn lực xã hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân: Vận động nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của Hội, triển khai các hình thức như lời kêu gọi, thư kêu gọi ...đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.... Tính đến 31/10/2015, Hội đã vận động được 1.150 tỷ đồng, trong đó các tổ chức và cá nhân nước ngoài ủng hộ gần 90 tỷ đồng, số tiền ủng hộ thông qua Quỹ BTNN chất độc da cam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố là 668 tỷ đồng ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật quy ra tiền là 482 tỷ đồng.

Hội đã xây dựng 2 trung tâm bảo trợ xã hội, 24 trung tâm thuộc các tỉnh, thành hội...Hỗ trợ gia đình nạn nhân xây dựng 3.124 ngôi nhà; trợ cấp 780 suất tìm việc làm, hơn 119.000 suất vốn sản xuất, khám chữa bệnh; ủng hộ gần 160.000 lượt gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng triệu lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân được tặng quà trong ngày " Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8 và Tết Nguyên đán. Chỉ riêng năm 2015, các khoản tài trợ bằng hiện vật, đầu tư trực tiếp không qua quỹ quy thành tiền là gần 105.267 tỷ đồng.

Nỗi đau da cam không là nỗi đau của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, của nhân loại tiến bộ. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện nhân đạo mà trước hết là hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người có công với nước thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nêu cao truyền thống "Thương người như thể thương thân" của dân tộc, là lương tâm, trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà còn đóng góp vào sự ổn định chính trị, củng cố sự nhất trí về chính trị-tinh thần, tăng cường "trận địa lòng dân", nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác giải quyết hậu qua chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam là một văn bản rất quan trọng, thể hiện quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng nhằm giải quyết một vấn đề phức tạp và lâu dài trên phạm vi cả nước.

Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới hiểu rõ hơn thảm họa da cam ở Việt Nam, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ, hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam - vận động toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam". Tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC bằng hành động cụ thể, với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao nhất.

Hai là, kiên trì và kiên quyết đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với những hình thức và bước đi phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phối hợp hành động giữa đấu tranh tại Tòa và vận động đấu tranh ngoài Tòa. Thúc đẩy quá trình tập hợp lực lượng, hình thành mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết đấu tranh ngăn chặn việc sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học vì " một thế giới xanh" và quyền được sống trong hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Ba là, quan tâm giúp đỡ người dân vùng bị phơi nhiễm chất độc hóa học, nạn nhân chất độc da cam thông qua các chuơng trình mục tiêu, chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hằng năm của phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, không để xảy ra thiếu sót, tiêu cực. Kịp thời đề xuất, bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bốn là, xây dựng Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch thời gian tới là thành lập nốt hội cấp huyện ở Kim Động và thành phố Hưng Yên. Đẩy mạnh việc thành lập hội cấp xã đưa các cấp trong tỉnh hoạt động có nền nếp và hiệu quả.

Hội cần chủ động tham mưu đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ và chương trình, kế hoạch hoạt động của hội. Nắm vững bản chất công tác hội là công tác vận động quần chúng; tư tưởng xuyên suốt chỉ đạo công tác hội là "Đoàn kết-nghĩa tình- trách nhiệm-vì nạn nhân chất độc da cam". Đặt lên hàng đầu công tác vận động nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân, coi đó là thước đo chủ yếu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.

Kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam góp phần nối tiếp những nhịp cầu hữu nghị, gắn kết nạn nhân CĐDC các nước trên thế giới thành một khối thống nhất, hành động vì mục tiêu chung là đấu tranh chống chiến tranh hóa học, chống vũ khí giết người hàng loạt, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, trả lại sự công bằng cho các nạn nhân CĐDC.

Nửa thế kỷ thảm họa da cam ở Việt Nam - Nhớ lại và suy nghĩ, đau thương và hành động. Hành động một cách tự giác, tích cực nhất, hiệu quả nhất với tình cảm và trách nhiệm cao nhất, thể hiện rõ nét nhất đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" "Thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam.