Thông tin tuyên truyền

Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam
Ngày đăng 05/08/2016 | 10:14  | Lượt xem: 201

Ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (Vietnam Association for Victims of Agent Orange/dioxin - VAVA) ra mắt hoạt động nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân chất độc da cam, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài. Song song với nhiệm vụ "Giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống", Hội tổ chức thu thập hồ sơ chứng cứ tiến hành vụ kiện đòi bồi thường dân sự đối với các công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam để Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. 

Với những hình thức phong phú như tổ chức nhiều hội nghị, thuyết trình thu hút sự quan tâm của báo chí, gặp mặt nạn nhân, tuần hành, kêu gọi quyên góp vật chất để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/điôxin... VAVA đã tạo được sự quan tâm của xã hội và sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tới các nạn nhân. Phong trào ký tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ mọi tầng lớp xã hội, trong nước và quốc tế mà đến nay đã nhận được 11,5 triệu chữ ký.

Trung ương Hội VAVA cũng đã có định hướng phát triển mở rộng thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin địa phương tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện nay, cả nước đã có 58 tỉnh, thành phố; 465 quận huyện; 4.451 xã, phường trong cả nước thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Nhiều tỉnh đã có 100% số huyện, xã có Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin cấp huyện và cấp xã. Các cấp cơ sở hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam đã giúp cho hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam làm thủ tục để địa phương giải quyết chế độ; trợ cấp hàng trăm triệu đồng làm nhà ở cho các nạn nhân, như ở Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai; hỗ trợ cho các nguyên đơn tham gia vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất chất độc này; thăm hỏi tặng quà cho các nạn nhân ở Làng Hòa Bình Thanh Xuân, Làng Hữu nghị Vân Canh (Hà Nội), cơ sở Thiên Phước (TP. Hồ Chí Minh) và các trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/điôxin.

Ngày thành lập: 10/01/2004

Ngày vì nạn nhân chất độc da cam

Ngày 10 tháng 8 hàng năm đã được chọn làm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam.

Tính chất, tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ...

-Tính chất

Hội là một tổ chức xã hội của những nạn nhân chất độc da cam là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cá nhân tự nguyện hoạt động đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

-Tôn chỉ, mục đích

Hội được thành lập nhằm huy động mọi tiềm năng của xã hội, của các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để những nạn nhân chất độc da cam và gia đình hòa nhập cộng đồng, xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Hội giáo dục, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn vươn lên, tổ chức chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân.

-Địa vị pháp lý

Hội hoạt động trong phạm vi cả nước.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, bao gồm con dấu thu nhỏ, con dấu nổi, có tài khoản riêng tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Trung ương Hội đặt tại Thủ đô Hà Nội.

-Chức năng

Vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội phát huy truyền thống của dân tộc "Thương người như thể thương thân" đùm bọc, thương yêu giúp đỡ các nạn nhân về tinh thần, vật chất nhằm vượt qua đau đớn về thể xác, giảm bớt được khó khăn trong cuộc sống, khuyến khích nạn nhân chiến thắng bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan để tiếp tục lao động cống hiến cho xã hội.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước, trong quan hệ quốc tế và trong đấu tranh buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do họ gây ra.

-Nhiệm vụ, quyền hạn

Tập họp, đoàn kết, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, phát huy khả năng tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng, chấp hành pháp luật Nhà nước

Tổ chức các hoạt động và vận động sự đóng góp của các cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp… trợ giúp về vật chất và tinh thần để cùng Nhà nước tạo điều kiện cho những nạn nhân chất độc da cam cải thiện đời sống, hòa nhập với cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động của Hội.

Đề xuất và kiến nghị với Nhà nước ban hành, bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam.

Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam. Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội phù hợp với pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của các nạn nhân chất độc da cam.

Nguyên tắc hoạt động

Tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

Đoàn kết, tương trợ, bình đẳng và hợp tác