Thông tin tuyên truyền

Hội LHPN quận Long Biên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam

Ngày đăng 16/10/2015 | 01:52  | Lượt xem: 139
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"

Ngày đăng 16/10/2015 | 01:49  | Lượt xem: 306
Nội dung chi tiết xem tại đây

Người cán bộ " một cửa" tận tụy và trách nhiệm

Ngày đăng 16/10/2015 | 01:47  | Lượt xem: 125
Nội dung chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thường niên

Ngày đăng 16/10/2015 | 01:45  | Lượt xem: 97
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:38  | Lượt xem: 126
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả thực hiện chương trình 09-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:34  | Lượt xem: 143
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả thực hiện chương trình 08-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:31  | Lượt xem: 141
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả thực hiện chương trình 01-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:29  | Lượt xem: 139
Nội dung chi tiết xem tại đây

Quận Long Biên tổ chức ngày ra quân chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh năm 2015

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:26  | Lượt xem: 152
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội XV đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về văn hóa

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:21  | Lượt xem: 126
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội XV đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) trên lĩnh vực kinh tế

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:18  | Lượt xem: 99
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội XV đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về an sinh xã hội

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:05  | Lượt xem: 139
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng

Ngày đăng 13/10/2015 | 02:02  | Lượt xem: 130
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ quận ủy tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2015

Ngày đăng 13/10/2015 | 01:59  | Lượt xem: 105
Nội dung chi tiết xem tại đây