Thông tin tuyên truyền

Cô giáo Hồ Thị Hà - Người giáo viên tiêu biểu

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:11  | Lượt xem: 128
Nội dung chi tiết xem tại đây

Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 9/11

Ngày đăng 10/11/2015 | 09:00  | Lượt xem: 134
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kỷ niệm 85 năm thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam

Ngày đăng 10/11/2015 | 08:57  | Lượt xem: 133
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ quận ủy tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2015

Ngày đăng 10/11/2015 | 08:54  | Lượt xem: 114
Nội dung chi tiết xem tại đây

Bài tuyên truyền về PCCC tháng 10/2015

Ngày đăng 10/11/2015 | 08:52  | Lượt xem: 144
Nội dung chi tiết xem tại đây

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển thành phố đến năm 2020

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:43  | Lượt xem: 131
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số thành tựu quan trọng và bài học kinh nghiệm của Hà Nội sau 30 năm đổi mới

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:41  | Lượt xem: 140
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số giải pháp quan trọng phát triển kinh tế Thành phố giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:39  | Lượt xem: 119
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả sau 9 tháng triển khai thí điểm mô hình hoạt động NHV TDP

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:36  | Lượt xem: 161
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đại hộ Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và định hướng phát triển thủ đô đến năm 2020

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:34  | Lượt xem: 132
Nội dung chi tiết xem tại đây

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa chào mừng đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:32  | Lượt xem: 120
Nội dung chi tiết xem t ại đây

Ngày hội khuyến học và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:30  | Lượt xem: 157
Nội dung chi tiết xem tại đây

Luật bình đẳng giới - những nội dung cơ bản

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:28  | Lượt xem: 140
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả công tác quản lý đô thị tháng 9 năm 2015

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:26  | Lượt xem: 163
Nội dung chi tiết xem tại đây

KQ cong tac khuyen hoc QLB 2015

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:23  | Lượt xem: 146
Nội dung chi tiết xem tại đây

Quận Long Biên triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn quận

Ngày đăng 16/10/2015 | 02:11  | Lượt xem: 137
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả hoạt động BCD 197 tháng 8/2015 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015

Ngày đăng 16/10/2015 | 02:09  | Lượt xem: 137
Nội dung chi tiết xem tại đây

Xây dựng chợ văn minh thương mại

Ngày đăng 16/10/2015 | 02:08  | Lượt xem: 161
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/1/2105)

Ngày đăng 16/10/2015 | 02:00  | Lượt xem: 150
Nội dung chi tiết xem tại đây