Thông tin tuyên truyền

Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân quy định tại luật phòng chống mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:22  | Lượt xem: 153
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chống kỳ thị, phân biệt với nạn nhân của nạn mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:20  | Lượt xem: 192
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:18  | Lượt xem: 130
Nội dung chi tiết xem tại đây

Quận Long Biên triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:41  | Lượt xem: 140
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:37  | Lượt xem: 211
Nội dung chi tiết xem tại đây

Nhận thức chung về tệ nan ma túy

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:24  | Lượt xem: 124
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số thông tin cơ bản về nghiện ma túy

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:23  | Lượt xem: 123
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số thông tin cơ bản về ma túy

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:22  | Lượt xem: 179
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số thông tin cơ bản về cai nghiện ma túy

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:19  | Lượt xem: 132
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số điểm mới của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:15  | Lượt xem: 145
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số giải pháp chủ yếu của chương trình 03-CTr/QU BCH Đảng bộ Quận khóa III nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:35  | Lượt xem: 146
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số giải pháp chủ yếu của chương trình 01-CTr/QU BCH Đảng bộ Quận khóa III nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:32  | Lượt xem: 166
Nội dung chi tiết xem tại đây

Những kết quả nổi bật của ngành giáo dục đào tạo năm học 2014-2015

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:29  | Lượt xem: 94
Nội dung chi tiết xem tại đây

Vi chất dinh dưỡng - sự cần thiết phải bổ sung

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:24  | Lượt xem: 133
Nội dung chi tiết xem tại đây

Quận Long Biên triển khai tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:19  | Lượt xem: 108
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đẩy mạnh ủng hộ quỹ phòng chống bệnh HIV/AIDS

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:13  | Lượt xem: 108
Nội dung chi tiết xem tại đây