chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
236-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 6/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/05/2019
107/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 23/05/2019
145/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 5 23/05/2019
230-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 5/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 25/04/2019
94/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 23/04/2019
110/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04 phương hướng nhiệm vụ tháng 5 23/04/2019
229-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 4/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/03/2019
80/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP quý I phương hướng nhiệm vụ quý II 23/03/2019
78/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 23/03/2019
79/BC-UBND BC kết quả phát triển kinh tế- xã hội ANQP tháng 03, nhiệm vụ tháng 04 23/03/2019
227-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 3/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/02/2019
64/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03 23/02/2019
45/BC-UBND BC thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 23/02/2019
36/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 24/01/2019
21/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 24/01/2019
203/KH-UBND KH công tác của UBND phường năm 2019 31/12/2018
222-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 1+2/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/12/2018
202/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 24/12/2018
446/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 24/12/2018
418/BC-UBND BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 08/12/2018