chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 23/12/2019
262-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/11/2019
171/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 23/11/2019
348/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 11 23/11/2019
259-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 11/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/10/2019
162/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 24/10/2019
315/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 10 24/10/2019
255-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/09/2019
155/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 24/09/2019
289/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 9 24/09/2019
278/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 18/09/2019
151-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 9/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/08/2019
140/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 24/08/2019
260/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 8 24/08/2019
132/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 24/07/2019
223/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 7 24/07/2019
237-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 7/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/06/2019
119/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07 24/06/2019
184/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 6 24/06/2019
169/BC-UBND BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 17/06/2019