chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
289/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 9 24/09/2020
282/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-XH, ANQP 9 tháng đầu năm 2020 18/09/2020
12-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 9/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 25/08/2020
132/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 24/08/2020
258/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP tháng 08 24/08/2020
11-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/07/2020
117/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 24/07/2020
230/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 7 24/07/2020
108/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 24/07/2020
07-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 7/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/06/2020
184/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 6 24/06/2020
173/BC-UBND BC phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 18/06/2020
96/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 23/05/2020
140/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 5 23/05/2020
80/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 23/04/2020
106/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 04 23/04/2020
273-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 4/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 30/03/2020
62/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 24/03/2020
78/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 03 24/03/2020
65/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng quý I phương hướng nhiệm vụ tháng quý II 18/03/2020