chỉ đạo - điều hành


Số văn bản 101/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày có hiệu lực 22/06/2021
Người ký Hoàng Văn Lực
Trích yếu BC tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021
Cơ quan ban hành Phường Thượng Thanh - VB
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm
20210622183329.BC 101.pdf