chỉ đạo - điều hành


Số văn bản 379/BC-UBND
Ngày ban hành 14/12/2020
Ngày có hiệu lực 21/12/2020
Người ký Hoàng Văn Lực
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, AN-QP năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Cơ quan ban hành Phường Thượng Thanh - VB
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm
20201221160309.BC 379-UBND.pdf