chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
55-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/07/2021
51-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/06/2021
119/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 23/06/2021
126/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 6 23/06/2021
101/BC-UBND BC tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021 01/06/2021
50-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/05/2021
115/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 24/05/2021
95/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 5 24/05/2021
49-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/04/2021
98/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trong tâm tháng 05 23/04/2021
77/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 4 23/04/2021
83/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 24/03/2021
52/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 03 24/03/2021
46-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 24/03/2021
46/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP quý I 19/03/2021
62/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 23/02/2021
30/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 02 23/02/2021
38-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 02 3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/01/2021
17/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 23/01/2021
13/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 01 23/01/2021