các trường học

Trường THCS Thượng Thanh

Ngày đăng 30/07/2015 | 07:25  | Lượt xem: 7316
1. Giới thiệu chung về nhà trường : - Tên trường: Trường THCS Thượng Thanh - Địa chỉ: Tổ 12 – phường Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội - Email: c2thuongthanh@longbien.edu.vn 2. Đôi...

Trường TH Thượng Thanh

Ngày đăng 30/07/2015 | 07:13  | Lượt xem: 5579
1. Giới thiệu chung về nhà trường: -Tên trường: Trường Tiểu học Thượng Thanh -Địa chỉ: Tổ 12 phường Thượng Thanh quận Long Biên  - Hà Nội -Email: ...

Trường TH Thanh Am

Ngày đăng 30/07/2015 | 07:12  | Lượt xem: 5059
1. Giới thiệu chung về nhà trường: - Tên trường: Tiểu học Thanh Am - Địa chỉ: Tổ 21 – Phường Thượng Thanh – Quận Long Biên - Điện thoại: 04.8586.2266 - Email: ...

Trường MN Thượng Thanh

Ngày đăng 30/07/2015 | 07:11  | Lượt xem: 5009
1. Thông tin chung -         Tên trường: Trường Mầm non Thượng Thanh -         Địa chỉ: Tổ 13 - Thượng Thanh...

Trường MN Ánh Sao

Ngày đăng 30/07/2015 | 07:10  | Lượt xem: 3584
1.Giới thiệu chung về trường: - Tên trường: Trường mầm non Ánh Sao - Địa chỉ: Tổ 21, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. - Email: mamnonanhsao@longbien.edu.vn 2. Đôi nét...