các hoạt động về tđkt

Sơ kết cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt Quận Long Biên năm 2015
Ngày đăng 09/12/2015 | 09:09  | Lượt xem: 376

Năm 2015 là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, quan trọng của Đất nước và Thủ đô, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; năm đầu tiên thực hiện Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 28/01/2015 của UBND quận Long Biên về công tác thi đua - khen thưởng năm 2015. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua "Ng­ười tốt, việc tốt" nói riêng; Trên tinh thần đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Thượng Thanh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng, phát hiện xây dựng và nhân rộng mô hình mới, nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Hội đồng TĐKT phường Thượng Thanh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 21/3/2015 về Triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phong trào thi đua yêu nước Quận Long Biên năm 2015, tập trung chỉ đạo, phát động phong trào thi đua sâu rộng tới các cấp, các ngành đoàn thể, đơn vị và các TDP, mà trọng tâm là phong trào "Người tốt, việc tốt" để tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - xã hội của phường.

Hưởng ứng cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt quận Long Biên năm 2015, Hội đồng TĐKT đã ban hành kế hoạch và triển khai sâu rộng đến các ngành đoàn thể, các Tổ dân phố. Trên tinh thần "Nêu gương" vừa khơi nguồn sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân vừa tạo ra sức hút, sự lan tỏa của chính phong trào với quần chúng nhân dân. Cũng từ sự định hướng đúng đắn của Bác, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" ngày càng đi vào chiều sâu và hướng tới mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Tính đến ngày 11/8/2015, UBND phường đã sơ kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt Quận Long Biên năm 2015; Đã tiếp nhận 5 bài viết dự thi về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và đã gửi về Ban tổ chức cuộc thi đảm bảo chất lượng. Năm 2015, Hội đồng Thi đua khen thưởng đề nghị quận biểu dương 03 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp quận, trong đó có 01 gương là điển hình tiên tiến phát hiện tại Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Công tác tuyên dương khen thưởng được chú trọng, đặc biệt trong các phong trào thi đua, kết quả 8 tháng đầu năm UBND phường đã tuyên dương khen thưởng cho 9 đồng chí CBCC, LĐHĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng với số tiền là 1.800.000đ. Biểu dương khen thưởng các tại các hội nghị sơ kết, tổng kết của các ngành đoàn thể với tổng số 62 tập thể; 191 cá nhân; 54 gia đình, tổng số tiền thưởng là 49.100.000đ.