các hoạt động về tđkt

Về việc thẩm định hồ sơ khen thưởng kháng chiến

Ngày đăng 27/07/2018 | 08:43  | Lượt xem: 220
Toàn bộ thông báo và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2018

Ngày đăng 09/07/2018 | 10:54  | Lượt xem: 268
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018

Ngày đăng 07/06/2018 | 08:46  | Lượt xem: 213
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Những nét đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn phường Thượng Thanh năm 2015

Ngày đăng 09/12/2015 | 09:04  | Lượt xem: 484
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua",  làm cho phong trào thi đua của nhân dân ta có sức mạnh tinh thần lớn lao, tồn tại lâu bền, không...

Sơ kết cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt Quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 09/12/2015 | 09:09  | Lượt xem: 377
Năm 2015 là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, quan trọng của Đất nước và Thủ đô, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn...