bài viết chuyên sâu

Tổ dân phố thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” về Công tác giải phóng mặt bằng năm 2021
Ngày đăng 08/06/2021 | 15:09  | Lượt xem: 107

Ngay từ đầu năm, thực hiện kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 19/01/2021 của Đảng ủy phường Thượng Thanh về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021. Trên cơ sở đó, tổ dân phố 11 đã triển khai thực hiện và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” về Công tác giải phóng mặt bằng tại 02 dự án: Mở rộng ngõ 94 Thượng Thanh và Dự án xây dựng tuyến đường 13,5m (dọc đường tàu từ đường Lý sơn đến đường 40m quy hoạch phường Thượng Thanh.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong quá trình triển khai thực hiện dự án, vì GPMB liên quan đến nhiều hộ gia đình và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp. Do vậy, ban lãnh đạo tổ dân phố xác định công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ “Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng cần phải đi trước để tháo gỡ “Nút thắt” trong quá trình triển khai. Trong thời gian qua, bằng những cách làm hay, mô hình khéo, Ban lãnh đạo tổ dân phố 11 đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để đã tháo gỡ những  khó khăn trong GPMB nhằm đảm bảo tiến độ công trình và tạo được sự đồng thuận của người dân tại 02 dự án trên.

 Dự án Mở rộng ngõ 94 Thượng Thanh và Dự án xây dựng tuyến đường 13,5m (dọc đường tàu từ đường Lý sơn đến đường 40m quy hoạch phường Thượng Thanh)  là những dự án trọng điểm, quan trọng và có tính cấp thiết của phường Thượng Thanh. Do vậy, Ban lãnh đạo TDP 11 đã chủ động nắm  bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường. Tổng hợp, kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các hộ dân theo đúng quy định.

Kể từ khi UBND phường triển khai thực những Dự án, Ban lãnh đạo TDP 11 đã có sự vào cuộc  kịp thời và đồng bộ từ Cấp ủy chi bộ đến các chi hội đoàn thể của tổ để tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm vững chủ trương, cơ chế chính sách đối với việc bồi thường, ổn định cuộc sống, đảm bảo kết quả, thời gian và tiến độ của dự án. Đặc biệt chú trọng vai trò của cấp ủy chi bộ, thành viên ban công tác mặt trận và đảng viên ở khu dân cư để  tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân. Cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp trên thực hiện công tốt các trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, GPMB theo đúng quy định; đảm bảo cho người dân có đất thu hồi được thụ hưởng đúng và đầy đủ lợi ích theo chính sách hiện hành. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với nội dung: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và nghiêm túc chấp hành quy định.

Tính đến thời điểm này,  tại Dự án mở rộng ngõ 94 Thượng Thanh có 31 hộ gia đình  trong diện thu hồi đất và Dự án xây dựng tuyến đường 13,5m (dọc đường tàu từ đường Lý sơn đến đường 40m quy hoạch phường Thượng Thanh có 69 hộ dân trong diện GPMB. Tổ dân phố số 11 phối hợp với UBND phường đã tuyên truyền vận động các hộ dân đã đồng thuận và kiểm đếm xong, UBND phường đang tập trung xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. 

Với kết quả đạt được như trên, đồng thời để công tác giải phóng mặt bằng tại 02 dự án trên được thực hiện theo đúng tiến độ của phường, Ban lãnh đạo tổ dân phố 11 tiếp tục thực hiện tốt  mô hình “Dân vận khéo”  tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Thành phố, quận trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án.

Một số hình ảnh nổi bật:

Ban lãnh đạo tổ dân phố gặp gỡ vận động các hộ dân

Ban lãnh đạo tổ dân phố gặp gỡ vận động các hộ dân