bài viết chuyên sâu

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11): Chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật của UBND phường Thượng Thanh
Ngày đăng 09/11/2022 | 14:36  | Lượt xem: 229

Năm 2022 là năm thứ X phường Thượng Thanh thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11. Nhằm khẳng định và làm sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam để người dân nâng cao nhận thức và tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022, UBND phường Thượng Thanh đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 15/10/2022 tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn phường Thượng Thanh năm 2022. Các cấp, các ngành và khối các trường học trên địa bàn phường Thượng Thanh đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ 25/10/2022 đến 10/11/2022. UBND phường đã tổ chức 01 hội nghị truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, có 158 lượt người tham dự góp phần hường ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Trong thời gian hưởng ứng ngày Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, UBND phường Thượng Thanh thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như căng treo băng zôn, pano khẩu hiệu với các nội dung: Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”; “ Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hôi”.  

Bên cạnh đó, đài truyền thanh phường và cổng thông tin điện tử phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới của pháp luật về các lĩnh vực: tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; thí điểm mô hình chính quyền đô thị của Thành phố, chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, ...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

(Hình ảnh trường Tiểu học Thanh Am tổ chức cuộc thi pháp luật học Đường)

Để hưởng ứng Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam UBND phường Thượng Thanh phối hợp với các trường học THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn phường cùng tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Đặc biệt là trường Tiểu học Thanh Am, trường tiểu học Thượng Thanh đã tổ chức cuộc thi cho các em học sinh tìm hiểu pháp luật với đa dạng các chủ đề như pháp luật học đường, tuyên truyền tranh cổ động, điểm sinh hoạt cộng đồng tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong học đường.

Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang được tuyên truyền sâu rộng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, vai trò của ngày pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Với công tác tuyên truyền phong phú, đa dạng bằng nhiều hình thức của phường Thượng Thanh đã góp phần chung tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương.