bài viết chuyên sâu

Hội Cựu Chiến binh phường Thượng Thanh thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 02/07/2020 | 08:18  | Lượt xem: 138

Dưới sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Thượng Thanh, 6 tháng đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh phường đã có nhiều hoạt động thiệt thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu được giao.

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua, trong 6  tháng đầu năm 2020, Hội Cựu Chiến binh phường Thượng Thanh đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, của Hội cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Do vậy bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể trong trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân Hội đã thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu". Tham gia thực hiện nhiệm vụ của địa phương như:  Hội viên CCB tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền ở cơ sở, kết quả Đại hội Đảng các chi bộ có 31 đc CCB tham gia cấp ủy; trong đó 11 đc CCB trúng cử làm  Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội Đảng bộ Phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 27 2020-2025 có 52đc CCB là đại biểu chính thức dự Đại hội, có 3 CCB được bầu vào ĐU phường, 6 đại biểu CCB được bầu đi dự Đại hội cấp trên. Bầu Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 có 11 đc CCB trúng cử Tổ trưởng dân phố, 15 đc CCB tham gia công tác mặt trận tổ quốc... Hội CCB tham gia giám sát Xanh, sạch, đẹp NVH và trụ sở CA phường đã thực hiện giám sát được 5 đợt với 9 NVH; Thực hiện tốt phong trào "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh" 22 đc hội viên CCB tham gia vệ sinh phòng dịch sáng thứ 7 hàng tuần tại TDP; giám sát thực hiện giải phóng mặt bằng; thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về tham gia giám sát, phản biện các vế đề xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở …Hội đã làm tốt công tác tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng khối đoàn kết nhân dân. Hội đã phối hợp với các lực lượng DQTV, ĐTN và CA Phường, được UBND giao nhiệm vụ tổ chức phân công lực lượng 7 chốt trực để thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Phường thượng Thanh. Hội đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức sáp nhập các chi hội CCB; bầu kiện toàn bổ sung  16 đ/c Chi hội trưởng;  3 đc Ủy viên Ban Chấp hành; 02 đ/c Ban Thường vụ. Ban Chấp hành và Thường trực Hội sớm ổn định công tác, phân công lại nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Chấp hành, đã kết nạp được 19 hội viện đảm bảo đúng nguyên tắc và chất lượng. Nâng tổng số hội viên lên 1.030 đồng chí, có 12 chi hội đã kết nạp đạt chỉ tiêu là chi hội: 1, 3, 4, 6, 9,10, 13,18,25, 26, 29, 30. Có 3chi hội kết nạp vượt chỉ tiêu là chi hội: 4, 13, 29. Đã tổ chức tốt Hội nghị sơ kết công tác CCB 6 tháng đầu năm và triển khai các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2020; tổ chức Đoàn cán bộ hội viên 97 đc đi thăm lại chiến trường xưa huyện đảo Phú Quốc an toàn, đoàn kết, vui vẻ. Tổ chức Hội nghị mời báo cáo viên thông tin thời sự tình hình trong nước và Quốc tế cho hội viên CCB, Cựu QN, Cựu TNXP trong phường; ngoài ra Hội CCB còn tổ chức cho CLB thơ “Đời thường” gồm 22 tác giả là hội viên CCB giao lưu sáng tác thơ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quân đội anh hùng và ca ngợi quê hương Thượng Thanh, Long biên từng ngày đổi mới ...; Các chế độ sinh hoạt của các chi hội mới sáp nhập được duy trì đúng quy định, triển khai nhiệm vụ kịp thời, quân số tham gia sinh hoạt bình quân 85%, chế độ báo cáo thực hiện nghiêm túc và phản ánh kịp thời mọi tình hình về Thường trực Hội. Cũng trong 6 tháng đầu năm Hội đã giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, xóa nhà dột nát giai đoạn 2017- 2022, các hội viên Cựu Chiến binh phường đã ủng hộ 11.231.000đ; ủng hộ quỹ phòng dịch Covid-19 được 6.000.000đ đã kịp thời nộp về Quận hội. Vận động tuyên truyền hội viên dồn điền đổi thửa, xây dựng mô hình trang trại. Phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức cho vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; hiện duy trì 6 tổ vay vốn, có 238 hộ vay, có số dư trên 10tỷđ, giải quyết việc làm cho trên 300 người.

Phát huy kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2020 Hội Cựu chiến binh phường Thượng Thanh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đoàn kết, vận động các thế hệ Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ"; Tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh"; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Hình ảnh hoạt động Hội Cựu Chiến binh :

Hội viên CCB tham gia tổ tuyên truyền trong những ngày đại dịch Covid-19

 Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 2017 - 2022

Thông tin thời sự đến các hội viên

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020