bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Thượng Thanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng 17/01/2022 | 05:59  | Lượt xem: 335

Năm 2021, phường Thượng Thanh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện đất nước căng mình chống dịch Covid-19 gặp không ít khó khăn, nhưng với sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy – UBND – UBMTTQ quận Long Biên, phường đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề của Quận: “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; tiếp tục chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Bằng nhiều biện pháp đổi mới, linh hoạt và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND phường đã triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Quận giao : Thu ngân sách đạt 110%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 109%, tuyển quân đạt 100%; Tổ dân phố văn hóa năm 2021 đạt 87,5% (vượt 3,5% chỉ tiêu quận giao); Số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 91,27% (vượt 0,13% so với chỉ tiêu quận giao); Giảm 10 hộ cận nghèo (đạt 250% kế hoạch quận giao); Giải quyết được 772/550 lao động đạt (140% chỉ tiêu quận giao); Vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được 147.105.000 đồng (đạt 147% kế hoạch). Quỹ vì biển đảo Việt Nam (đạt 162% kế hoạch); Công tác vận động Hiến máu tình nguyện đạt 170% kế hoạch;Công tác bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: tỷ lệ cử tri đi bầu cử các cấp trên địa bàn phường đạt 99,9%, 10/12 khu vực bỏ phiếu đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, không có khu vực nào phải tổ chức bầu lại, đảm bảo bầu đủ theo quy định. Năm 2021 phường Thượng Thanh được xếp hạng thi đua đứng thứ 1 trên 14 phường; nhân dân và cán bộ phường được tặng cờ thi đua của Chính phủ và UBND Thành phố.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, phường đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu; tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm; đồng thời, siết chặt kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, công tác an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng và đảm bảo.

Công tác tuyên truyền : Năm 2021, mặc dù dịch bệnh kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội gần 02 tháng nhưng phường đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, chương trình, quyết định, kết luận của cấp trên, tổ chức tốt các buổi nói chuyện thời sự theo quý về tình hình trong nước và quốc tế cho đảng viên bằng hình thức phù hợp; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm theo đúng kế hoạch, chỉ đạo của quận. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2021.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt 10 chương trinhg công tác toàn khóa của Thành ủy

Công tác kiểm tra giám sát: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát qua đó góp phần ngăn chặn các vi phạm. Năm 2021, Đảng ủy đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề đối với 07 chi bộ và 02 đồng chí BTCB (vượt 02 chi bộ, 02 đảng viên trong đó có 01 đồng chí là ĐUV cùng cấp). UBKT Đảng ủy đã kiểm tra đối với 08 chi bộ (vượt 03 chi bộ trong đó đã tổ chức kiểm tra 01 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm); giám sát đối với 02 chi bộ, 02 đảng viên (vượt 02 đảng viên).

UBKT Đảng ủy kiểm tra giám sát Chi bộ trường Mần non Gia Quất

Công tác Dân vận : Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các dịp lễ, tết và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phát động phong trào Dân vận khéo; tổ chức đăng ký, thực hiện mô hình tốt các Dân vận khéo năm 2021 đã có 53 tập thể, cá nhân đã đăng ký mô hình dân vận khéo trong đó: 38 tập thể, cá nhân đăng ký cấp phường (30 tập thể, 08 cá nhân); 18 mô hình đăng ký cấp quận (16 mô hình tập thể, 02 mô hình cá nhân). Qua kiểm tra đánh giá cơ bản các mô hình đều thực hiện có hiệu quả.

Công trình con đường bích họa của Đoàn thanh niên phường

MTTQ và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế; nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể, phát huy dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác đảm bảo An sinh xã hội: Thực hiện chính sách với người có công được thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng, đầy đủ, chính xác. Tặng quà tết Nguyên đán cho 2.488 lượt người với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; tặng quà 4 cấp cho 1.403 lượt người thụ hưởng với số tiền 578.100.000đ nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ, tặng quà các cấp cho 08 cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ tù đầy nhân ngày Quốc khánh 2/9 với số tiền là 16.000.000đ v.v...; vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được 147.105.000 đồng đạt 147% kế hoạch quận giao. Giảm 10 hộ cận nghèo đạt 250% kế hoạch quận giao. Vận động quỹ vì người nghèo đạt 189.290.000 đồng. Công tác lao động việc làm được triển khai tốt, phường đã phối hợp với các ngành, tổ dân phố, các đơn vị doanh nghiệp giải quyết được 772/550 lao động đạt 140% chỉ tiêu quận giao. Hỗ trợ 1085 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với số tiền là 1.607.500.000 đồng.

Đ/c Đào Ngọc Dung – UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

thăm tặng quà thương binh 1/4 Phạm Đình Thi (tổ dân phố 18)

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 : Phường đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với phương châm mỗi tổ dân phố, khu dân cư là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sỹ” với mục tiêu đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ, tập trung nhân lực, vật lực để phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh đồng thời khôi phục và từng bước đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, nhiều mô hình, sáng kiến mới được nhân rộng, tặng trên 3200 xuất quà trị giá gần 1,5 tỷ đồng được gửi tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ trọ, nhóm thợ xây dựng trên địa bàn phường. Vận động Quỹ phòng chống Covid-19 đạt 77.321.000đ; Quỹ Vacxin phòng chống Covid-19 đạt 647.612.000đ; Quỹ Sóng và máy tính cho em đạt 126.136.000đ. Nhiều mô hình hay, sáng kiến tốt được triển khai, nhân rộng và được các cấp, ngành của UBND Thành phố Hà Nội, quận Long Biên khen thưởng, tuyên dương như mô hình “Bữa cơm tiếp sức mùa dịch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức nấu trên 3.600 suất cơm từ nguồn vận động xã hội hóa để tặng cho các lực lượng tại các chốt trực tham gia phòng chống dịch bệnh; mô hình “Mái ấm mùa dịch” của UBND phường phát động được 100% các hộ có nhà cho thuê trọ trên địa địa bàn phường đồng thuận và nhiệt tình hưởng ứng. Tổng số tiền miễn/giảm hàng tháng từ 300 triệu đến 400 triệu đồng; mô hình “Áo xanh san sẻ yêu thương” của Đoàn TNCSHCM phường vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 300 xuất quà trị giá 18 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn; mô hình “Chung tay phòng chống dịch Covid 19” của Ban CTMT tổ dân phố số 04 vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 260kg gạo; 36 thùng mỳ tôm, 03 thùng nước sát khuẩn... cho 13 hộ dân (45 nhân khẩu) tại khu vực cách ly...; các cá nhân tiêu biểu trong các mô hình trên như: bà Trịnh Thị Nhanh- CHP phụ nữ TDP số 29 phụ trách nấu hàng ngàn xuất cơm; bà Lưu Thị Luyến- chủ hộ cho thuê trọ tại tổ 18 hỗ trợ tiền thuê trọ trên 30 triệu; chị Hoàng Thị Lương- công dân tổ 21 tặng 400 xuất quà trị giá 120 triệu đồng…

Đ/c Đường Hoài Nam- TUV, BT Quận ủy Long Biên và các đồng chí lãnh đạo quận, phường trao tặng giấy khen cho bà Nguyễn Thị Hiên – tổ 6, là hộ cho thuê trọ tiêu biểu đã thực hiện tốt mô hình “Mái ấm mùa dịch” phường Thượng Thanh

Đ/c Vũ Thị Thân , UVTV- Trưởng Ban tổ chức quận uỷ cùng các đ/c lãnh đạo Đảng uỷ, UBND  trao quà hỗ trợ các gia đình khó khăn trong đại dịch

Mô  hình bữa cơm tiếp sức mùa dịch của Hội LHPN phường

Các hoạt động Văn hóa - Thông tin &Thể thao: Công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong các ngày lễ, kỷ niệm. Đặc biệt tuyên truyền về công tác Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phòng chống dịch bệnh Covid 19 với tổng số trên 810 tin, bài với thời lượng phát thanh trên 12.660 phút; tuyên truyền trực quan 350 tranh cổ động, khẩu hiệu, băng zôn, pano, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn treo cờ tổ quốc đạt trên 94%. Công tác quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa, lễ hội: tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở phòng chống dịch bệnh. Toàn phường có 6.659/6.801 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,9%; 100% tổ dân phố đăng ký TDP văn hóa gắn với thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh- Sạch-Đẹp-Văn minh”. Số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa là 6.209/6.659 hộ gia đình đạt tỷ lệ 91,27%, tăng 0,12% so với năm 2020, 14/16 tổ dân phố đạt tiêu chí tổ dân phố văn hóa, 05 tổ dân phố đạt tiêu chí Tổ dân phố xanh-sạch- đẹp- văn minh” được UBND quận công nhận.

Công tác Y tế-dân số: Công tác Y tế thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động về DS-KHHGĐ với nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại gia đình, tư vấn nhóm nhỏ và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức được 22 buổi truyền thông thu hút 1.116 lượt người dự. Các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đều hoàn thành kế hoạch giao, trong đó có 2 chỉ tiêu quận giao về giảm tỷ suất sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên.

Hội nghị tuyên truyền chính sách dân số

Công tác chữ thập đỏ: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 97 triệu đồng; Tặng quà cho 10 hộ gia đình thực hiện cách ly do dịch Covid-19 tại khu chung cư Đm Nấm tổ 03 với số tiền 300.000 đồng/hộ; Nhu yếu phẩm trị giá 10 triệu đồng cho khoa cách ly bệnh viện đa khoa Đức Giang. Tổ chức hiến máu tình nguyện được 336 đơn vị/198 đạt 170% chỉ tiêu giao.

Đại hội Hội Chữ Thập đỏ phường nhiệm kỳ 2021- 2026

Công tác Cải cách hành chính: Duy trì tốt việc thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông, mô hình bộ phận một cửa thân thiện, gần dân, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần đẩy mạnh CCHC của phường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận Một cửa trong việc hướng dẫn công dân thực hiện giao dịch giải quyết TTHC giảm thời gian, chi phí cho người dân, tạo môi trường thân thiện giữa người dân với cán bộ, công chức phường. Việc ứng dụng mô hình Cơ quan điện tử được tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả theo các tiêu chí của quận.

Đồng chí Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường thực hiện tiếp dân tại Nhà văn hóa tổ dân phố

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, phường Thượng Thanh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiện toàn, sắp xếp bộ máy chính quyền tinh gọn. Quản lý tốt đất đai, bảo vệ môi trường; từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự đô thị vệ sinh môi trường. Đảm bảo an sinh xã hội; coi trọng phát triển văn hóa, thể thao, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đại hội Đoàn thanh niên phường, sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Đại hội Đảng bộ phường để từng bước xây dựng phường Thượng Thanh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.