bài viết chuyên sâu

Phường Thượng Thanh thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021.
Ngày đăng 28/12/2021 | 09:43  | Lượt xem: 428

Năm 2021 Đảng ủy - UBND phường Thượng Thanh tiếp tục xác định rõ tầm quan trọng của công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ bằng nghị quyết lãnh đạo hàng tháng; chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể đưa nội dung thực hiện chính sách DS-KHHGĐ vào kế hoạch nhiệm vụ của năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND phường luôn tranh thủ bám sát sự chỉ đạo sát sao của Trung tâm y tế quận; cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ - chính quyền phường Thượng Thanh, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể, sự triển khai có hiệu quả của các tổ dân phố, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số, các chỉ tiêu được giao về công tác DS-KHHGĐ đều đạt kế hoạch giao. Dân số đến thời điểm hiện tại là 30.694 người, nữ 15.119. Tổng số trẻ sinh là 491 trẻ, đạt tỷ suất sinh là 16,18%o giảm 0,22%o so với năm 2020, vượt 0,18%o so với kế hoạch giao. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 16 trẻ, đạt tỷ lệ 3,26% giảm 0,03% so với năm 2020, đạt kế hoạch giao. Các chỉ tiêu về: khám sức khỏe tiền hôn nhân theo Đề án của quận, tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, tỷ lệ bà mẹ mang thai được tuyên truyền, tư vấn, tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh sàng lọc sơ sinh đều đạt kế hoạch giao. Đặc biệt công tác truyền thông, tuyên truyền - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Dân số được quan tâm, chú trọng. Ban chỉ đạo phường đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức được 22 buổi truyền thông  thu hút trên 1116 lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền tập trung vào các giải pháp và kiến thức nâng cao chất lượng Dân số theo tinh thần Nghị quyết 21 và Đề án Nâng cao chất lượng DS-KHHGĐ của Quận. Công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu và toàn diện theo nội dung Đề án của quận, Ban chỉ đạo phường đã phối hợp với các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn phường tuyên truyền lồng ghép với hướng dẫn các kỹ năng, xử lý tình huống thực tế cho học sinh các nhà trường các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tại trường. Các hoạt động truyền thông như : Truyền thông chính sách mới về DS-KHHGĐ trong tình hình hiện nay; truyền thông về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ tuổi trung niên; truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tuyên truyền  xã hội hội hóa các phương tiện tránh thai....., kết quả tổ chức được 06 buổi thu hút 548 người dự. Triển khai điều tra cơ bản phụ nữ trong độ tuổi 15-49 và người cao tuổi trên địa bàn phường. Phối hợp với trạm y tế phường tổ chức triển khai điều tra thông tin dân số sức khỏe  năm 2021. Ký cam kết hợp đồng trách nhiệm giữa UBND phường và TDP về triển khai thực hiện công tác DS-KHHGD tới các tổ dân phố, giao cụ thể các chỉ tiêu về giảm sinh, sinh con thứ ba, chỉ tiêu biện pháp tránh thai, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chỉ tiêu tuyên truyền vận động truyền thông tới các tổ dân phố. Xây dựng tiêu chí thi đua lĩnh vực DS-KHHGĐ để làm căn cứ đánh giá hoạt động công tác DS-KHHGĐ của tổ dân phố. Triển khai rà soát  các gia đình có nguy cơ cao sinh con thứ ba trở lên để tuyên truyền, vận động 115 cặp vợ chồng ký cam kết về thực hiện chính sách DS-KHHGĐ tại các TDP. Ký cam kết với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường về thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước. Cấp phát 5039 các loại tờ rơi tại các hộ gia đình và tuyên truyền, vận động tại hộ gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ ...

Hình ảnh các hội nghị tuyên truyền công tác DS-KKHGĐ :

Hội nghị truyền thông cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam, nữ tuổi trung niên - hoạt thuộc Đề án 818.

Hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn phường

Hội nghị tuyên truyền về chính sách Dân số trong giai đoạn hiện nay

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, UBND phường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:

- Xác định công tác DS-KHHGĐ là một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung tâm Y tế quận, Nghị quyết của Đảng ủy, UBND phường sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, kịp thời các hoạt động để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ trong năm tới.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu các hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm 2022; kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng; kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông  theo hướng nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, bệnh tan máu bẩm sinh và sàng lọc tim bẩm sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; tuyên truyền cho VTN, TN; tuyên truyền về chính sách DS-KHHGĐ; tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi; tuyên truyền về chính sách DS-KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay, ....  tại các cụm dân cư trên địa bàn phường đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên, các hoạt động truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7, chiến dịch mất cân bằng giới tính khi sinh (tháng 10), tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12.

- Duy trì hoạt động kho dữ liệu điện tử chuyên ngành, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin biến động vào phần mềm chuyên ngành dân số; thống nhất số liệu liên ngành đảm bảo hàng quý, 6 tháng và cả năm đảm bảo yêu cầu.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện tốt công tác DS-  KHHGĐ. Đẩy mạnh chương trình tiếp thị xã hội nhằm đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong công tác DS-KHHGĐ.

Với những kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong năm 2021. Cùng sự quyết tâm, nỗ lực từ phường đến tổ dân phố, năm 2022 UBND phường Thượng Thanh phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Quận giao về công tác DS-KHHGĐ, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.