bài viết chuyên sâu

Phường Thượng Thanh hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021
Ngày đăng 10/11/2021 | 07:58  | Lượt xem: 318

Ngày 21/10/2021, Uỷ ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2021. Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Kế hoạch của UBND quận Lonh Biên, UBND phường Thượng Thanh đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 22/10/2021 Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn phường Thượng Thanh năm 2021

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021, các cấp, các ngành phường Thượng Thanh nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ 28/10/2021 đến 15/11/2021.

Trong thời gian hưởng ứng ngày Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, UBND phường Thượng Thanh thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như căng treo băngzôn khẩu hiệu với các nội dung:

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

- Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Thủ đô;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”;

- Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực;

- Nhân dân Thủ đô quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19;

- Nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Mỗi người dân Thủ đô là một tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Mỗi người dân Thủ đô là một chiến sỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Nhân dân Thủ đô quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp;

- Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bên cạnh đó, đài truyền thanh phường và trên cổng thông tin điện tử phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới của pháp luật về các lĩnh vực: Phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” trong tuyên truyền, xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; thí điểm mô hình chính quyền đô thị của Thành phố; chính quyền điện tử; dịch vụ công trực tuyến; trật tự văn minh đô thị; vệ sinh môi trường; trật tự xây dựng và đô thị; khiếu nại, tố cáo; đất đai; phòng, chống cháy nổ; phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn hóa; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường; xây dựng nếp sống “Văn hoá trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19”...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Thành phố, ứng xử tham gia môi trường mạng xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam còn được thực hiện qua các hình thức như: Hội nghị, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở… phù hợp với quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang được tuyên truyền sâu rộng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, vai trò của ngày pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Với công tác tuyên truyền phong phú, đa dạng bằng nhiều hình thức của phường Thượng Thanh đã góp phần chung tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương.