bài viết chuyên sâu

Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng phường Thượng Thanh
Ngày đăng 22/07/2021 | 16:54  | Lượt xem: 103

Trong những năm qua, Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng phường Thượng Thanh đã nâng cao vai trò, vị trí, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... và các công trình xây dựng trên địa bàn phường; phát huy dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Chính quyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc được giao.

Nhiệm kỳ 2019-2021, Ban Thanh tra Nhân dân có 11 ông, bà được bầu từ 10 cụm dân cư. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban đã chủ động xây dựng Quy chế, phân công rõ người, rõ việc, triển khai kế hoạch công tác, nội dung giám sát theo tháng, quý, năm, nâng cao chất lượng phối hợp, thực hiện đúng quy trình, giám sát và đã đạt được một số thành tích nổi bật sau:

Giám sát hoạt động của HĐND, UBND trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản do quận và phường làm chủ đầu tư. UBND phường nghiêm túc thực hiện nghị quyết HĐND, các chỉ tiêu đều đạt và vượt cao so với kế hoạch như: chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu ngân sách, thoát nghèo, cai nghiện bắt buộc, tuyển quân, thu đền bù GPMB...; UBND đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân vào thứ 2 hàng tuần 109 buổi với 74 lượt công dân và có 72 ý kiến, kiến nghị, tiếp nhận 49 đơn trong đó có 01 đơn tố cáo, 05 đơn khiếu nại, 43 ý kiến, kiến nghị về một số lĩnh vực như: đền bù GPMB, mốc giới đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, TTXD..., những kiến nghị, đơn thư, khiếu nại tố cáo của người dân đã được UBND phường giải quyết triệt để, không để kéo dài và tồn đọng. Ngoài ra MTTQ phường cũng nhận được 01 đơn và 11 ý kiến phản ánh của các thành viên TTND tại các cụm TDP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã kiểm tra, phản ánh với UBND phường những ý kiến, kiến nghị của nhân dân đề nghị xem xét giải quyết;

Giám sát việc thực hiện chế độ với các gia đình chính sách, người có công, cán bộ tù đày, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trong các dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ (27/7), Quốc khánh (2/9) UBND phường đã thực hiện với 4.694 lượt người được thụ hưởng quà 4 cấp đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, đối tượng, phường quan tâm xây 02 nhà, sửa 02 nhà Tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách và hộ nghèo khó khăn.

Ban TTND đã phối hợp giám sát 102 buổi về TTĐT tại một số tuyến phố; 523 công trình xây dựng tư nhân đã kịp thời phát hiện 05 vụ, việc sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng kiến nghị UBND phường xem xét; 56 buổi về VSMT việc thu gom rác thải của Công ty Phú Thành và môi trường đô thị Gia Lâm và nhân dân tại các tuyến phố nhằm vừa tuyên truyền vận động vừa tạo ý thức cho nhân dân thực hiện tốt các quy chế dân chủ cơ sở.

Công tác cấp giấy CNQSDĐ, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB, thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp được thông báo công khai danh sách trên hệ thống truyền thanh của phường và niêm yết tại NVH TDP. Hàng năm Thường trực MTTQ phường tổ chức giám sát việc thu cá loại quỹ do dân đóng góp như quỹ “Biển đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”; các loại quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ phòng chống Covid 19; Vaccine Covid 19. Đặc biệt năm 2020 việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid 19 được thực hiện chặt chẽ, công khai đúng đối tượng và không bị bỏ sót.

Giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 TTND thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bày tỏ sự tín nhiệm, nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn. Kết quả đã bầu trúng, bầu đúng, bầu đủ đối với Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tỷ lệ cử tri đi bầu các cấp đạt 99,9%.

Với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhiệm kỳ qua đã tổ chức giám sát 36 công trình trên địa bàn phường. Ban GSĐTCCĐ phối hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát, lãnh đạo TDP giám sát chặt chẽ, thành viên của Ban nắm vững thiết kế, thường xuyên bám sát công trình, phát hiện kịp thời những vấn đề còn bất cập, những sai sót trong quá trình thi công, báo cáo kịp thời với chủ đầu tư và UBND phường xem xét tháo gỡ xử lý, yêu cầu đơn vị thi công chỉnh sửa, bổ sung những phần chưa đúng, chưa đảm bảo theo thiết kế. Các thành viên đã hoạt động tích cực, hiệu quả vai trò vị trí được nâng cao, hoạt động giám sát đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hạn chế được các sai phạm trong quá trình triển khai thi công các công trình, tạo điều kiện để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, các nhà thầu thi công cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công đồng thời hạn chế việc thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện về cơ sở vật chất của UBND phường và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Ban TTND, GSĐTCCĐ phường đã hoạt động tích cực, vai trò vị trí được nâng cao, hoạt động giám sát đã mang lại hiệu quả thiết thực, số lượng cuộc giám sát tăng, nội dung giám sát khá toàn diện trên các lĩnh vực, giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, các công trình xây dựng được giám sắt chặt chẽ góp phần tích cực hạn chế những sai phạm, chất lượng các công trình được đảm bảo, công tác tuyên truyền luôn được chủ động, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết gắn liền với thực hiện nhiệm vụ địa phương, nội dung giám sát phù hợp, đúng chức năng, quyền hạn của Ban TTDN và GSĐTCCĐ do đó tạo được lòng tin cho nhân dân góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.

Bên cạnh thuận lợi và kết quả đạt được, hoạt động TTND- GSĐTCCĐ còn không ít những khó khăn do trình độ, năng lực của một số thành viên còn hạn chế, chưa hiểu hết vị trí, vai trò, còn thụ, công tác phối hợp giữa các thành viên TTND và Ban CTMT TDP có lúc, có nơi còn hạn chế, do đó một số ý kiến, kiến nghị của dân chưa phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng để xem xét giải quyết.

Để đổi mới phương thức hoạt động Ban TTND, GSĐTCCĐ thời gian tới tiếp tục tập trung vào một số nội dung sau:

Một là: Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc, kiến nghị của nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật.

Hai là: Uỷ ban MTTQ phường chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện, định hướng hoạt động cho TTND, GSĐTCCĐ. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thành viên của Ban TTND, ban GSĐTCCĐ.

Ba là: Nâng cao chất lương hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, lựa chọn nội dung giám sát cho phù hợp và đúng chức năng, quyền hạn của Ban TTDN và GSĐTCCĐ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Bốn là: Biểu dương, khen thưởng kịp thời thành viên và Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCCĐ, tạo điều kiện về kinh phí để hoạt động.

Hình ảnh giám sát của Ban TTND :

Giám sát trường Mầm non tổ 29

Giám sát TTĐT tổ 1

Giám sát TTĐT tổ 20

Giám sát TTXD tổ 22