ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 01/06/2023 | 02:38  | Lượt xem: 92
Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lợi dụng internet và mạng xã hội, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức phản động đã “mượn gió bẻ măng”, lộng ngôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả đường lối...

Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 18/05/2023 | 05:11  | Lượt xem: 128
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như đấu tranh cho sư nghiệp giải phóng các dân tộc,...

Nhận thức đúng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng

Ngày đăng 08/05/2023 | 08:34  | Lượt xem: 97
“Hiện nay, các thế lực thù địch, tổ chức phản động điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước ta với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Một trong những hành động chống phá của chúng là...

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề đặt ra với thanh niên

Ngày đăng 23/04/2023 | 03:00  | Lượt xem: 146
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chỉ có những...

Từ NQTW 4 khóa XI đến NQW4 khóa XII và KLTW4 khóa XIII: Những chuyển biến mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, cơ sở để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Ngày đăng 05/04/2023 | 02:12  | Lượt xem: 4368
“Nhìn lại từ Hội nghị TW4 khóa XI, đến Hội nghị TW4 khóa XII, XIII, chúng ta thấy rõ sự phát triển về nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là cơ sở để...

Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng 20/03/2023 | 09:32  | Lượt xem: 190
Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”(Cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực) của...

Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Ngày đăng 03/03/2023 | 02:46  | Lượt xem: 576
Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 17/02/2023 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, Ban...

Sự gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 21/02/2023 | 07:49  | Lượt xem: 225
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) giai đoạn 2012 – 2022 do Bộ Chính trị tổ chức năm qua, một trong những nguyên nhân đi đến thắng lợi được Hội nghị...

"Vì sao phải kiên trì thực hiện chế độ công hữu về đất đai?"

Ngày đăng 08/02/2023 | 03:55  | Lượt xem: 488
Sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước đại diện quản lý là vấn đề có tính căn cốt thể hiện sự kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta. Đó là lý do khiến vấn đề này luôn là...

Nghiêm trị những chiêu trò xuyên tạc, phá hoại

Ngày đăng 29/01/2023 | 10:00  | Lượt xem: 266
Cứ mỗi dịp chuẩn bị đến ngày hội tòng quân trên cả nước, không gian mạng lại xuất hiện những thông tin, hình ảnh cắt ghép, xuyên tạc, có nội dung nói xấu, bôi nhọ, đả kích môi trường quân ngũ. Đây...

Trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có “thanh trừng nội bộ”

Ngày đăng 18/01/2023 | 02:49  | Lượt xem: 430
Những nhận định không khách quan không chỉ xuyên tạc công tác cán bộ, cuộc đấu tranh chống tham nhũng gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam mà còn gây tâm lý hoang mang, bất...

Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 10/01/2023 | 02:25  | Lượt xem: 230
Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong các kỳ đại hội Đảng gần đây, vấn đề kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng là quá trình phát triển nhận thức lý luận của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn của...

“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Chiến thắng của sức mạnh văn hóa Việt Nam

Ngày đăng 29/12/2022 | 08:33  | Lượt xem: 315
Năm mươi năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi, một kỳ tích của thế kỷ XX. Chiến thắng vĩ đại này là sự minh...

"Bộ đội Cụ Hồ" - biểu tượng của sức mạnh, niềm tin chiến thắng

Ngày đăng 23/12/2022 | 07:55  | Lượt xem: 546
Quân đội ta do Đảng và Bác Hồ kính yêu tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm

Ngày đăng 15/12/2022 | 08:28  | Lượt xem: 273
Khi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, thực sự thông suốt về tư tưởng, những vướng mắc được giải quyết kịp thời thì sẽ có sức đề kháng tốt, không mắc "căn bệnh" nguy hiểm "tự diễn biến", "tự...

Cần nhận thức đúng chế độ dân chủ của xã hội ta ngày nay

Ngày đăng 06/12/2022 | 03:14  | Lượt xem: 295
Hiện nay có những luận điệu sai trái được lan truyền trên không gian mạng rằng: “Mô hình “độc đảng” (Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo) là một mô hình tạo ra sự mất dân chủ trong xã hội Việt Nam".

Không thể phủ nhận tự do internet ở Việt Nam

Ngày đăng 28/11/2022 | 09:32  | Lượt xem: 327
Kể từ khi chính thức hòa mạng internet vào năm 1997, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn tôn trọng và bảo vệ quyền phát triển của mỗi người dân, quyền được tự do thông tin, tự do...

Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác tuyên truyền của Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 19/11/2022 | 09:31  | Lượt xem: 284
Công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền...

Chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Ngày đăng 03/11/2022 | 04:06  | Lượt xem: 366
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc ngay sau khi kết thúc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí...

Phai nhạt lý tưởng cách mạng - con đường dẫn đến “tự triệt tiêu mình”

Ngày đăng 20/10/2022 | 08:18  | Lượt xem: 331
Lý tưởng cách mạng là định hướng giá trị cốt lõi, xuyên suốt của người cộng sản, là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của...