MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện biện pháp phòng ngừa virus Corona

Bài viết chuyên sâu

Dấu ấn Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 (14/05/2020 16:36:00)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thượng Thanh lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành vào thời điểm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Thượng Thanh thi đua lập thành tích chào mừng...
Xem tất cả