MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Bài viết chuyên sâu

Công đoàn cơ quan phường Thượng Thanh chung tay phòng chống dịch Covid-19 (01/09/2021 17:20:00)

Căn cứ văn bản chỉ đạo của chính quyền các cấp, của LĐLĐ quận Long Biên và Đảng ủy phường Thượng Thanh, trong đợt dịch thứ tư này, Công đoàn cơ quan phường Thượng Thanh đã tích cực triển khai các...
Xem tất cả