MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

Long Biên - Khát vọng tới tương lai

Bài viết chuyên sâu

Gương bí thư chi bộ tận tình trách nhiệm (22/09/2020 16:38:00)

Tổ dân phố 21 phường Thượng Thanh, quận Long Biên là khu dân cư có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia tích cực mọi phong trào của phường, quận, nhiều năm liền được phường công...
Xem tất cả